Bạn có muốn định cư Phần Lan?

Bạn có phải một chuyên viên trong lĩnh vực Truyền Thông hoặc Tài Chính?

Khách hàng của chúng tôi, công ty startup từ Phần Lan về lĩnh vực công nghệ giáo dục có tuyển dụng hai vị trí nhà đầu tư và chuyên viên:

CFO – Giám đốc Tài chính

Vị trí không thể thiếu để phát triển doanh nghiệp. Ứng viên phù hợp sẽ là người không ngại thực hiện mọi công việc từ hoạch định tài chính đơn giản nhất đến sổ sách kế toán, cùng năng lực vững chắc để luôn sẵn sàng đề ra các chiến lược kinh doanh quan trọng khi công ty mở rộng quy mô.

CMO – Giám đốc Marketing

Vị trí quản lý tất cả hoạt động truyền thông và làm việc trực tiếp với phòng Sales và phòng Phát triển công nghệ. Bạn sẽ là một phần của ban lãnh đạo công ty – những người sẽ đề ra nền móng cho thành công công ty bằng sự thấu hiểu cơ hội thị trường.

Nếu bạn mong muốn định cư tại Phần Lan – quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với chương trình giáo dục hàng đầu cho trẻ em, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn là một ứng viên tài năng từ châu Á đang tìm kiếm cơ hội việc làm và định cư cùng gia đình tại Phần Lan, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và tìm hiểu thêm về lối sống cân bằng, văn hóa làm việc của Phần Lan. Nhấn vào nút dưới đây để điền đơn.

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng dùng biểu mẫu dưới gửi tin nhắn đến chúng tôi.